ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
จังหวัดเลย ไดัจัดงาน "มหกรรมการความปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนในชาติ" PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 28 กรกฏาคม 2014 เวลา 10:29 น.

จังหวัดเลย ไดัจัดงาน "มหกรรมการความปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนในชาติ" พร้อมกันทั่วประเทศ เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗
โดย นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผูู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วยทหาร ตำรวจ ข้าราชการ ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร
สร้างความปรองสมานฉันท์ ครบ ๖๐ วันแห่งการคืนความสุขแก่ประเทศชาติและประชาชน เริ่มวันสร้างวินัยของข้าราชการ,ประชาชน ตามค่านิยม ๑๒
ประการ ด้วยการร้องเพลงชาติไทยพร้อมเชิญธงไตรรงค์สู่ยอดเสาในเวลา ๐๘.๐๐ น. ทุกส่วนราชการ

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 28 กรกฏาคม 2014 เวลา 10:54 น.