ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
จังหวัดเลยจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 30 กรกฏาคม 2014 เวลา 22:42 น.๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ นางวณี จิวะรังสรรค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย นายธนวัฒน์ พลอยโสภณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายยิ่งยศ ธนะจันทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร
เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๒ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ วัดศรีสุทธาวาส พระอารามหลวง ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย