ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานพิธีเปิดศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเลย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 04 สิงหาคม 2014 เวลา 11:58 น.เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานพิธีเปิดศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเลย ตามนโยบายของ คสช.
ณ ศาลากลางจังหวัดเลย ชั้น ๒ ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย