ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
พิธีมอบเกียรติบัตร "คุณแม่ตัวอย่าง ด้านการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี" ในงานวันแม่แห่งชาติ ครั้งที่ ๓๓ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 13 สิงหาคม 2014 เวลา 23:37 น.

เมื่อวันที่  ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย มอบเกียรติบัตรให้แก่ นางวณี จิวะรังสรรค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย 
"คุณแม่ตัวอย่าง ด้านการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี" ในงานวันแม่แห่งชาติ ครั้งที่ ๓๓ จากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง จังหวัดเลย