ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
จังหวัดเลยรับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเลย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอาทิตย์ที่ 17 สิงหาคม 2014 เวลา 21:52 น.

นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนในจังหวัดเลย ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเลย (อ.ปากชม, อ.นาด้วง, อ.ภูเรือ
และ อ.นาแห้ว) ระหว่างวันที่ 14 -15 สิงหาคม 2557

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 17 สิงหาคม 2014 เวลา 22:16 น.