ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
จังหวัดเลยรับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่อำเภอปากชม PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอาทิตย์ที่ 17 สิงหาคม 2014 เวลา 22:00 น.

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ทรงปฎิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่อำเภอปากชม
ตรวจเยี่ยมโครงการโรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนบ้านห้วยเป้า ตำบลปากชม อำเภอปากชม จังหวัดเลย

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 19 สิงหาคม 2014 เวลา 15:16 น.