ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานพิธีเปิดโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ปี 2557 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 02 กันยายน 2014 เวลา 10:47 น.

เมื่อวันที่ 28 ส.ค. 57 นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานพิธีเปิดโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ปี 2557
ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม - วันที่ 2 กันยายน 2557 ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเลย  อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 02 กันยายน 2014 เวลา 10:51 น.