ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานพิธีเปิดงานสัมมนาโครงการ “ครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี”เรื่อง “ครอบครัว คือ โรงเรียนแห่งความรัก และสันติภาพ” PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 09 กันยายน 2014 เวลา 15:00 น.

นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานพิธีเปิดงานสัมมนาโครงการ “ครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี”เรื่อง “ครอบครัว คือ โรงเรียนแห่งความรัก
และสันติภาพ” เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2557 ณ ศาลาประชาคม จังหวัดเลย