ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
โครงการหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ครั้งที่12/2557 ณ โรงเรียนบ้านผึ้ง หมู่ที่2ตำบลวังยาว อำเภอด่านซ้าย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 18 กันยายน 2014 เวลา 16:06 น.

เมื่อวันที่ 17 ก.ย. 2557 นเวลา 09.00 น. นายธนวัฒน์ พลอยโสภณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วยนางวณี จิวะรังสรรค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย
และคณะกรรมการเหล่ากาชาดฯนำส่วนราชการออกให้บริการประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ตามโครงการหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข
สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ครั้งที่12/2557 ณ โรงเรียนบ้านผึ้ง หมู่ที่2ตำบลวังยาว อำเภอด่านซ้าย ในการนี้ได้นำถุงยังชีพไปมอบแก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส
มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน มอบพันธุ์ปลาแก่ผู้นำหมู่บ้าน ทอดผ้าป่าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน กิจกรรมให้บริการจากส่วนราชการระดับจังหวัดและอำเภอ
รวมตลอดจนประชุมเพื่อรับทราบปัญหาและหาแนวทางแก้ไขต่อไป

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 18 กันยายน 2014 เวลา 16:20 น.