ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
การประชุมทางไกลผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video conference) กับหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดในสังกัดกระทระทรวงมหาดไทย ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนันผู้ใหญ่บ้าน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 09 ตุลาคม 2014 เวลา 20:42 น.

การประชุมทางไกลผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video conference) กับหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดในสังกัดกระทระทรวงมหาดไทย
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกำนันผู้ใหญ่บ้าน เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย
ไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรม ในวันพฤหัสบดีที่ ตุลาคม 2557 ณ หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเล อ.เมืองเลย
จ.เลย

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 09 ตุลาคม 2014 เวลา 20:49 น.