ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
จังหวัดเลย ต้อนรับ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในโอกาสร่วมกิจกรรมโครงการปลูกป่า "ศาสนาค้ำพะยูง" บริเวณโครงการพัฒนาพื้นที่เหล่ากอหกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 16 ตุลาคม 2014 เวลา 15:25 น.

เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ จังหวัดเลย ต้อนรับ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรีและคณะ ในโอกาสร่วมกิจกรรมโครงการปลูกป่า "ศาสนาค้ำพะยูง"  
บริเวณโครงการพัฒนาพื้นที่เหล่ากอหกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สบามบรมราชกุมารี อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย


แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 16 ตุลาคม 2014 เวลา 15:54 น.