ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
พลตรีเถลิงศักดิ์ พูลสุวรรณ ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกเลย และคณะเสนาธิการ จทบ.เลย เข้าพบท่านผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อขอหารือการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 23 ตุลาคม 2014 เวลา 21:17 น.

เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ พลตรีเถลิงศักดิ์ พูลสุวรรณ ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกเลย และคณะเสนาธิการ จทบ.เลย เข้าพบท่านผู้ว่าราชการจังหวัด
เพื่อขอหารือการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระ
ราชดำริ ณ ห้องปฏิบัติการผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ซึ่งจะต้องบูรณาการทุกหน่วยงาน
ให้เป็นศูนย์ของจังหวัดเพื่อ
เอกภาพในการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ ตรงกับยุทธศาสตร์ของรัฐบาล