ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
ประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ระดับท้องถิ่น ปี ๒๕๕๗ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 23 ตุลาคม 2014 เวลา 23:18 น.

เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระดับท้องถิ่น ปี ๒๕๕๗ ณ โรงแรมใบบุญแกรนด์ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย