ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเลย ประชุมชี้แจงแผนการตลาดประจำปี งบประมาณ ๒๕๕๘ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 23 ตุลาคม 2014 เวลา 23:28 น.

เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงแผนการตลาดประจำปี งบประมาณ ๒๕๕๘
โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเลย พร้อมด้วยสื่อมวลชนจังหวัดเลย ณ ห้องพทธรักษา โรงแรมเลยพาเลซ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย