ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
การประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 30 ตุลาคม 2014 เวลา 00:26 น.

วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานกล่าวต้อนรับการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ณ โรงแรมใบบุญแกรนด์ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 30 ตุลาคม 2014 เวลา 00:33 น.