ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเปิดการอบรมครูผู้สอนประวัติศาสตร์ และหน้าที่พลเมือง โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 03 พฤศจิกายน 2014 เวลา 16:02 น.

เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานพิธีเปิดการอบรมครูผู้สอนประวัติศาสตร์
และหน้าที่พลเมือง โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ ณ ห้องประชุมโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา
อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย