ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
จังหวัดเลยจัดโครงการ "เมืองสะอาด คนในชาติมีความสุข" PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 05 พฤศจิกายน 2014 เวลา 15:19 น.

เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมจัดทำโครงการ
"เมืองสะอาด คนในชาติมีความสุข" และ กำหนดจัดพิธีเปิดโครงการฯ ในวันอังคารที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๕.๐๐ น.
พร้อมกันทั่วประเทศ จังหวัดเลยกำหนดจัดพิธีเปิดโครงการ "เมืองสะอาด คนในชาติมีความสุข" ในวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ บริเวณหน้าโรงพยาบาลเลย (ถนนมลิวรรณ) โดยนายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธาน
พิธีเปิดโครงการฯ พร้อมด้วย นางวณี จิวะรังสรรค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ นางปุณณภา ธนะจันทร์
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำตรวจ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนร่วมกิจกรรม
ครั้งนี้ โดยเป็นการรณรงค์แบบ " Big Cleaning Day " พร้อมกับส่วนกลางและทั่วประเทศ

 


แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 05 พฤศจิกายน 2014 เวลา 15:46 น.