ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
สภากาแฟสัญจร จังหวัดเลย ครั้งที่ 12/2557 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอาทิตย์ที่ 09 พฤศจิกายน 2014 เวลา 23:14 น.

เมื่อวันที่ 6 พ.ย. 2557 เวลา 07.30 น. นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานสภากาแฟสัญจร จังหวัดเลย ครั้งที่ 12/2557
ณ โรงแรมใบบุญแกรนด์ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย โดยหอการค้าเป็นเจ้าภาพร่วมกับภาคเอกชน 7 องค์กร ในจัดงานสภากาแฟสัญจร ซึ่งงานนี้มี
สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดเลยเป็นเจ้าภาพหลัก และหอการค้าจังหวัดเลย ได้ถือโอกาสนี้ แนะนำประธานหอการค้าคนใหม่ คือ ท่านธีระศักดิ์
ศุภพิทักษ์ไพบูลย์ ประธานหอการค้าจังหวัดเลย ปีการบริหาร 2558-2559 กับหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อทำงานร่วมกันในโอกาส ต่อไป

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 09 พฤศจิกายน 2014 เวลา 23:23 น.