ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
โครงการออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2/2558 อ.ด่านซ้าย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2014 เวลา 14:11 น.

เมื่อวันที่ 19 พ.ย.57 นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย มอบหมายให้นายยิ่งยศ ธนจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหสัดเลย เป็นประธานพิธีเปิดหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่
และ หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างร้อยยิ้มให้กับประชาชน ครั้งที่ 2/2558 ณ บ้านหมากแข้ง (ชุมชนหมันขาว) ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย และ ในการนี้นางวณี จิวะรังสรรค์
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย นำถุงยังชีพ ผ้าห่มกันหนาว ชุดนักเรียน
มามอบแก่ประขาชนผู้ร่วมโครงการ และส่วนราชการนำบริการต่างๆออกให้บริการอย่างพร้อมเพรียงกัน