ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
ผู้ว่าเลย-ทหารยึดตัดสวนยางป่าสงวน1,200ไร่ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2014 เวลา 15:18 น.

เมื่อวันที่ 21 พ.ย.2557 จังหวัดเลยปฎิบัติการทวงคืนผืนป่าสงวนแห่งชาติเขตอำเภอภูหลวง จำนวน 1,274 ไร่ สนธิกำลังพลเรือน ตำรวจ ทหาร ชาวบ้าน
ตัดทิ้งไม้ยางพารา ประสานอำเภอหล่มเก่า เพชรบูรณ์ โดยนายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พล.ต.เทศนฤทธิ์ กสิบุตร รอง ผอ.กอ.รมน.จ.เลย
พล.ต.สนธิรัตน์ นาครัตน์ ผอ.ศตส.กอ.รมน ส่วนกลาง พ.อ.อำนวย จุลโนนยาง รอง ผบ.จทบ.เลย พ.อ.พงษ์เพชร เกษสุภา ผู้แทนศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 4
กอ.รมน. ส่วนกลาง สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 อุดรธานี นายอำเภอภูหลวง ทหาร หน่วยป้องกันป่า กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชรบ.บ้านเลยวังไสย์ กว่า 100 นาย
เข้าตรวจยึดป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูหลวงและป่าภูหอ และรอยต่อเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าภูหลวง อ.ภูหลวง จ.เลย ของกลุ่มนายทุน โดยจุดแรกในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าภูหลวง ป่าภูหอ พื้นที่บ้านห้วยท่า ม.6 ต.เลยวังไสย์ อ.ภูหลวง จ.เลย เนื้อที่ 429 ไร่ จุดที่สองพื้นที่บ้านไร่สุขสันต์ ม.4 ต.เลยวังไสย์ ฯ เนื้อที่ 763 ไร่ จุดที่สาม
และสี่ พื้นที่บ้านวังมน ม.5 ต.ภูหอ อ.ภูหลวงฯ พื้นที่ 81 ไร่ ซึ่งทั้ง 3 แปลง มีเนื้อที่ 1,274 ไร่ มีการตรวจยึดมาแล้วเมื่อปี พ.ศ.2551 แต่กลุ่มนายทุนก็ได้เข้ามาทำ
ประโยชน์ ในวันนี้จึงได้ทำการตรวจยึดและตัดต้นยางทิ้งทั้งหมด โดยใช้เวลาประมาณ 1 เดือน