ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
การประชุมเชิงปฏิบัติการเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอผาขาว PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2014 เวลา 00:33 น.

เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 2557 พระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าให้กรมวังผู้ใหญ่และคณะมาอบรมให้ความรู้
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่ราษฎรที่บ้านดงน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลผาขาว อำเภอผาขาว จังหวัดเลย