ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
พิธีปล่อยพันธ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช 5 ธันวาคม 2557 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอาทิตย์ที่ 07 ธันวาคม 2014 เวลา 16:49 น.

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานพิธีปล่อยพันธ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช 5 ธันวาคม 2557 พร้อมด้วย นางวณี จิวะรังสรรค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการ
ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และ ประชาชน ร่วมพิธีปล่อยพันธ์สัตว์น้ำฯ  ณ ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย