ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
จังหวัดเลยจัดงานวันชาติไทย 04-12-2557 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอาทิตย์ที่ 07 ธันวาคม 2014 เวลา 17:01 น.

วันที่ 4 ธันวาคม 2557 จังหวัดเลยรวมพลัง พลเรือน ตำรวจ ทหาร จัดกิจกรรม"วันชาติไทย ร่วมพลังมวลชนเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว"
ณ สนามกีฬากลางจังหวัดเลย ในการนี้นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ได้นำพลังมวลชนกว่า 2,000 คน กล่าวคำปฏิญาณต่อหน้าพระบรม
ฉายาลักษณ์ฯ "...เราคนไทย จะปกป้องชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ด้วยชีวิต"

แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 07 ธันวาคม 2014 เวลา 20:20 น.