ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
ประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย 04122557 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอาทิตย์ที่ 07 ธันวาคม 2014 เวลา 17:04 น.

เมื่อวันที่ 4 ธค 2557 เวลา 14.30 น. นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ร่วมประชุมวีดิทัศน์ทางไกลกระทรวงมหาดไทย
โดยมี มท.1 เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมภูเรือ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเลย โดยมีประเด็นหารือ ข้อราชการ ดังนี้
1.การดำเนินงานตลาดนัดชุมชน เพื่อช่วยเหลือเกศตรกรและผู้มีรายได้น้อย 2.การขยายตลาดสินค้าจังหวัด/กลุ่มจังหวัด สู่ภูมิภาคอาเซียน
3.มาตรการความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 4.ศูนย์ดำรงธรรม ผลงาน 3 เดือนแรกและ roadmap ต่อไป และ 5.แผนพัฒนาจังหวัด
/กลุ่มจังหวัด บูรณาการพัฒนาพื้นที่ Area based


แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 07 ธันวาคม 2014 เวลา 20:14 น.