ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
จังหวัดเลยรับมอบถุงพระราชทาน 500 ชุด จากสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ไปช่วยเหลือผู้ประสพภัยหนาว ณ ที่ว่าการอำเภอนาแห้ว PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 23 ธันวาคม 2014 เวลา 22:27 น.

เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของ ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โปรดเกล้าฯให้สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
นำถุงพระราชทาน 500 ชุด ไปช่วยเหลือผู้ประสพภัยหนาว ณ ที่ว่าการอำเภอนาแห้ว อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย พร้อมคณะแพทย์ รพ.จุฬาภรณ์ ตรวจรักษาโรคแก่ราษฎร
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 23 ธันวาคม 2014 เวลา 22:34 น.