ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
จังหวัดเลยร่วมกับโค้วน่ำเซ้งกรุ๊ป มอบบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม 2014 เวลา 10:39 น.

๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นางวณี จิวะรังสรรค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย ร่วมกับโค้วน่ำเซ้งกรุ๊ป
มอบบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มอบบ้านให้แก่นางสง่า กรองกลิ่น ณ บ้านเลขที่ ๗ บ้านนาซำ ตำบลนาอาน
อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 16 มกราคม 2015 เวลา 08:34 น.