ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
การประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนไทย - ลาว จังหวัดเลย แขวงเวียงจันทน์ ครั้งที่ ๑๘ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม 2014 เวลา 11:35 น.

วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ คณะจังหวัดเลยร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนไทย - ลาว จังหวัดเลย แขวงเวียงจันทน์
ครั้งที่ ๑๘ ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมโรงแรมแดนสวรรค์ น้ำงืม รีสอร์ท เมืองทุละคม แขวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว