ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
การอบรมโครงการสร้างเครือข่ายธุรกิจและส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการนำเข้า-ส่งออก เพื่อเตรียมความพร้อมสู่สากล PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม 2014 เวลา 13:28 น.

วันที่ ๒๔ ธ.ค. ๒๕๕๗ นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานเปิดการอบรมโครงการสร้างเครือข่ายธุรกิจและส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการนำเข้า-ส่งออก
เพื่อเตรียมความพร้อมสู่สากล ณ ห้องชัยพฤกษ์ โรงแรมเลยพาเลซ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย