จังหวัดเลยจัดสภากาแฟสัญจร ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๗ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 09 มกราคม 2015 เวลา 10:06 น.

จังหวัดเลย ได้กำหนดจัดสภากาแฟสัญจร ในทุกวันพฤหัสบดีของทุกเดือน สำหรับเดือนธันวาคม ๒๕๕๗ ส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย
เป็นเจ้าภาพในการจัดสภากาแฟสัญจร โดย นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นำส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย ในวันที่
๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 09 มกราคม 2015 เวลา 10:20 น.
 
ข่าวเด่น
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย