ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
จังหวัดเลยจัดงานไม้ดอกเมืองหนาว อำเภอภูเรือ ประจำปี ๒๕๕๗ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 09 มกราคม 2015 เวลา 10:39 น.

วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายเสน่ห์ นนทะโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายบุญเติม เรนุมาศ
นายอำเภอภูเรือ นางยุพา ปานรอด ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเลย ภาครัฐ และภาคเอกชน ร่วมเปิดงานไม้ดอกเมืองหนาว
อำเภอภูเรือ ประจำปี ๒๕๕๗ ณ บริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอภูเรือ อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 09 มกราคม 2015 เวลา 11:16 น.