ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
โครงการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 09 มกราคม 2015 เวลา 14:12 น.

เมื่อวันที่ ๘ ม.ค. ๒๕๕๘ นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการกลับไปใช้สิทธิใน

บำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ แก่ผู้มีสิทธิในจังหวัด ณ ห้องใบคำ ๑ โรงแรมใบบุญแกรนด์

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 09 มกราคม 2015 เวลา 14:26 น.