ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
จังหวัดเลยแถลงข่าวการจัดงาน"กาชาดดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย" ประจำปี ๒๕๕๘ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 20 มกราคม 2015 เวลา 15:34 น.

วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘ นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นางวณี จิวะรังสรรค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย พร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเลย ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน "กาชาดดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย" ประจำปี ๒๕๕๘ ณ บริเวณแปลงดอกฝ้าย เทศบาลตำบลธาตุ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย