ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
การประชุมเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค๖ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๘ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม 2015 เวลา 15:25 น.

 

วันที่ ๒๒ มกราคม  ๒๕๕๘  เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวิโรจน์  จิวะรังสรรค์  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

เป็นประธานกล่าวเปิด "การประชุมเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค๖ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๘ "

ณ ห้องประชุมภูหลวง  ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดเลย  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม 2015 เวลา 15:55 น.