ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
จังหวัดเลยร่วมเปิดงานประเพณีบุญข้าวจี่ ซิมข้าวแดกงา เว้าจาภาษาเลย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 23 มกราคม 2015 เวลา 09:14 น.

เมื่อวันที่  ๒๒ มกราคม  ๒๕๕๘  นายวิโรจน์  จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานพิธีกล่าวเปิด "งานประเพณีบุญข้าวจี่ ซิมข้าวแดกงา  เว้าจาภาษาเลย"   ชมขบวนแห่ การสาธิตการทำของจี่ของแต่ละหมู่บ้าน การประกวดซุ้มข้าวจี่

การแสดงสินค้าพื้นเมือง  สินค้า OTOP และ กิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย ณ ลานวัฒนธรรม เทศบาลตำบลนาอ้อ