ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
จังหวัดเลยร่วมพิธีมอบอาคารจักษุพัฒนา ๘ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 28 มกราคม 2015 เวลา 11:27 น.

 

 

เมื่อวันที่ ๒๔  มกราคม ๒๕๕๘ นายวิโรจน์  จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ร่วมพิธีมอบอาคารจักษุพัฒนา ๘

ณ โรงเรียนบ้านหนองตูม  ตำบลผาสามยอด อำเภอเอราวัณ  จังหวัดเลย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต  ๒