ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
จังหวัดเลยร่วมพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์เขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก 4-01) PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 28 มกราคม 2015 เวลา 13:18 น.

 

เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘  นายวิโรจน์  จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

ประธานพิธีใน พิธีมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์เขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก 4-01)

ในโครงการรวมพลคนปฏิรูป คืนความสุขให้แก่เกษตรไทย  ณ หอประชุมอำเภอเมืองเลย