ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
จังหวัดเลยร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องในวันสถาปนาเหล่ากาชาดจังหวัด และวันสถาปนาสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 28 มกราคม 2015 เวลา 13:50 น.

เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘ นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายเสน่ห์ นนทะโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นางวณี จิวะรังสรรค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย พร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเลย ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันสถาปนาเหล่ากาชาดจังหวัด และวันสถาปนาสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย (พระสงฆ์มารับบิณฑบาต จำนวน ๖๑ รูป ) เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย

ณ บริเวณถนนหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ถนนเจริญรัฐ ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย