ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
จังหวัดเลย ร่วมงานรักษ์โลก ปั่นจักรยาน ๒ ล้อ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 02 กุมภาพันธ์ 2015 เวลา 13:55 น.

เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๘ นายวิโจน์  จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ร่วมงานเปิดโครงการ รักษ์โลก ปั่นจักรยาน ๒ ล้อ เนื่องในวโรกาสเจิรญพระชนมายุครบ ๕ รอบ ๖๐ พรรษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย