ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
จังหวัดเลยร่วมพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 03 กุมภาพันธ์ 2015 เวลา 08:19 น.

เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นายวิโรจน์  จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายเสน่ห์ นนทะโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

พร้อมหน่วยงานภาครัฐร่วมพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

รัชกาลที่ ๕ ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดเลย