ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
พิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเจริญพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 03 กุมภาพันธ์ 2015 เวลา 08:34 น.

เมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๘ นายวิโรจน์  จิวะรังสรรค์  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายเสน่ห์  นนทะโชติ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยร่วมพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เนื่องในโอกาสเจริญพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ณ บริเวณหน้าร้านมัจฉากาชาด