ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
จังหวัดเลยร่วมพิธีเปิดงานกาชาดดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทยเลย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 03 กุมภาพันธ์ 2015 เวลา 09:05 น.

เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายวิโรจน์  จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายยิ่งยศ  ธนะจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายเสน่ห์  นนทะโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พลตรีเถลิงศักดิ์ พูลสุวรรณ ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกเลย นางวณี จิวะรังสรรค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย   พร้อมหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  ร่วมพิธีเปิดงานกาชาดดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทยเลย ณ สนามกีฬากลางจังหวัดเลย ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย