ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยกล่าวเปิดการแข่งขันเซปักตะกร้อ “งานกาชาดดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย ประจำปี ๒๕๕๘” PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 03 กุมภาพันธ์ 2015 เวลา 09:25 น.

เมื่อวันที่๑ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๒๐.๓๐ น.นายวิโรจน์  จิวะรังสรรค์  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  ประธานกล่าวเปิดพิธี

การแข่งขันเซปักตะกร้อ “งานกาชาดดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย ประจำปี  ๒๕๕๘”

ณ ลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5