ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
จังหวัดเลยเปิดโครงการอบรมหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 06 กุมภาพันธ์ 2015 เวลา 10:20 น.

วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ณ โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ ผานาง-ผาเกิ้ง อ.เอราวัณ