ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
จังหวัดเลยร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนประจำปี ๒๕๕๘ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2015 เวลา 09:14 น.

เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเลย ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนประจำปี ๒๕๕๘ และมอบทุนการศึกษาของสมาคมแม่บ้านมหาดไทยแก่เด็กนักเรียนจำนวน ๒๗ ทุนทุนละ ๒,๐๐๐.-บาท

ณ สนามหน้ากองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเลย ที่ ๒ (บ้านท่าแพ) อำเภอเมือง จังหวัดเลย