ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
จังหวัดเลยร่วมประชุมกับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่ 10 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 17 กุมภาพันธ์ 2015 เวลา 09:00 น.

วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ร่วมประชุมกับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่ ๑๐ (นายจิรายุ นันท์ธราธร) และคณะฯ ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ศาลากลางจังหวัดเลย