ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
จังหวัดเลยร่วมประชุมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตามนโยบายของรัฐบาลเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 18 กุมภาพันธ์ 2015 เวลา 13:41 น.

เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการ นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  นายเสน่ห์ นนทะโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พลตรีเถลิงศักดิ์ พูลสุวรรณ ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกเลยจับมือนายอำเภอทั้ง 14 อำเภอ ประชุมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตามนโยบายของรัฐบาลเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้มีประสิทธิภาพสูงสุดโปร่งใสและตรวจสอบได้