ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
จังหวัดเลยร่วมพิธีแห่และห่มผ้าองค์พระธาตุสัจจะในงานบุญประเพณีนมัสการพระธาตุสัจจะ ประจำปี ๒๕๕๘ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 18 กุมภาพันธ์ 2015 เวลา 14:04 น.

เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  ร่วมพิธีแห่และห่มผ้าองค์พระธาตุสัจจะในงานบุญประเพณีนมัสการพระธาตุสัจจะ ประจำปี ๒๕๕๘

ณ วัดลาดปู่มรงธรรม พระธาตุสัจจะ ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย