ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
จังหวัดเลยร่วมโครงการคลินิกเกษตรกรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ 2015 เวลา 10:10 น.

วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานใน" โครงการคลินิกเกษตรกรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร" พร้อมด้วยการออกหน่วยบริการจากเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย สำนักงานเกษตรอำเภอปากช

ณ โรงเรียนบ้านห้วยบ่อซืน ตำบลห้วยบ่อซืน อำเภอปากชมจังหวัดเลย