ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
จังหวัดเลยร่วมประชุมการจัดทำบันทึกข้อตกจับคู่การทำงานระหว่างสถานศึกษากับสถาน บริการสาธารณสุขภายใต้กิจกรรม 141 โรงพยาบาล ครอบคลุมทั่วประเทศไทย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ 2015 เวลา 15:27 น.

 

วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นายเสน่ห์ นนทะโชติ รองผู้ว่่าราชการจังหวัดเลย  ร่วมประชุมการจัดทำบันทึกข้อตกจับคู่การทำงานระหว่างสถานศึกษากับสถาน บริการสาธารณสุขภายใต้กิจกรรม 141 โรงพยาบาล ครอบคลุมทั่วประเทศไทย ณ โรงแรมเลยพาเลช อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย