ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
จังหวัดเลยร่วมโครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 05 มีนาคม 2015 เวลา 10:21 น.

เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘ นายวิโรจน์  จิวะรังสรรค์  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานพิธีโครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด  จำนวน ๒ รุ่น ณ ค่ายลูกเสือศรีสองรัก  บ้านตูบโกบ  อำเภอเมือง  จังหวัดเลย